Yttranden

2024
Yttrande om ombyggnation av rörbro över Rössjöholmsån
Yttrande om solcellspark i Rebbelberga
Yttrande om häst- och smådjurskrematorium utanför Munka Ljungby

2023
Yttrande solcellspark i Lärkeröd
Yttrande solcellspark i Ramnekulla
Skrivelse ang ny hundrastgård i Nybroskogen
Yttrande ang detaljplan för del av Fridhemsområdet

2022

Yttrande ang solcellspark inom fastigheten Kärra 1:2
Yttrande ang detaljplan för Körsbärsträdet 5 och 6 på Nybroområdet
Yttrande ang detaljplan för cykelbro mellan Danielslund och Nybroskogen
Yttrande ang solcellspark i Strövelstorp
Yttrande ang fortsatt och utökad verksamhet med plaståtervinning, Omni Polymers
Yttrande ang detaljplan för förskola i Össjö

2021

Yttrande angående detaljplan om Klippanvägens förlängning
Yttrande ang rivning av kraftverk i Rönne å
Svar ang solcellspark på Rebbelberga 26:1 och Höja 15:1
Svar ang solcellspark på Pråmhuset 2:1 i Ängelholms kommun
Yttrande ang plan för tillväxt i kommunens tätorter 2021-2031
Yttrande ang samråd för detaljplan, ny skola i Munka Ljungby
Yttrande ang samråd för detaljplan, Klippanvägens förlängning
Yttrande om plan för Kärra 1:9, Norra Varalöv

2020

Yttrande om detaljplan för Barkåkra 55:1, Skepparkroken
Skrivelse från Naturskyddsföreningarna i Skåne – köp inte flygplatsen
Uttalande – köp inte flygplatsen
Remissyttrande, stationsområdet i Ängelholm
Samrådsyttrande angående utvidgning av bergtäkt i Hillarp
Yttrande avseende samråd av detaljplan för Kärra 1:9 Norra Varalöv
Kronoskogen – en förutsättning för ett grönt Ängelholm

2019

Skrivelse om blommande gräsytor o vägkanter i Ängelholm
Yttrande angående detaljplan, del av Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet)
Skrivelse med krav på avverkningsstop i Kronoskogen
Remissyttrande om miljöfarlig verksamhet i Spannarp

2018

Remissyttrande undersökningstillstånd elledning
Remissyttrande Håvegropen i Ängelholm
Yttrande om utökad bergtäkt med mera i Össjö
Yttrande om detaljplan för verksamhetsområde i Norra Varalöv
Yttrande om detaljplan för Rönnen 2 Centrum
Synpunkter på detaljplan Ängelholm 3 138 Centrum
Yttrande granskningsförslag Sockerbruket 11
Yttrande Ängelholm Transformatorstation Klippanvägen

2017

Skrivelse till kommunen ang Kronoskogen
Synpunkter förslag detaljplan för Rönnen 1 och del av Ängelholm 3:32
Yttrande detaljplan Sockerbruket 11
Yttrande Samråd planprogram Stationsområdet
Synpunkter på detaljplaneförslag Ängelholm 6:1 och 3:39, Gamla Kungsgården

2016

Gör hela Laholmsbukten till marint naturreservat

Valenkät

Miljöpolitisk uppföljning dec 2016