Referat 2015

skolan

Träff för klimatengagerade i Skåne och Halland.

Under klimatriksdagen i Linköping förra året bildades ett nätverk  av deltagare, som kom från södra Sverige. Avsikten var att man skulle hålla kontakt med varandra och träffas fysiskt någon gång varje år. Nu var det dags för Ängelholm och Naturskyddsföreningen där att stå för värdskapet. Lördagen den 7 november samlades man i Sockerbruksskolans matsal under en heldag för att diskutera hur klimatrörelsen ska agera med tanke på de rapporter som framkommit om klimattillståndet. Även andra som inte tillhörde nätverket kunde komma. De två föreläsarnas ämnen och åsikter gav stundom upphov till intensiv debatt. .

Billy Larsson, psykolog och en av initiativtagarna till nätuppropet ”Radikalisera klimatpolitiken nu” inledde dagen. Han ställde sig skeptisk till dem som enbart drev en klimatpolitik,  där åtgärderna bestod i att lansera en ny, billig miljövänlig teknik, som skulle kunna eliminera klimathotet. Det skulle vara en win win-situation. Billy trodde inte sådant skulle förändra situationen på ett avgörande sätt. Han menade att det måste byggas upp en etisk värdegrund för en radikal klimatpolitik, som människor vill leva efter. Först då växer sig klimatrörelsen stark och kan spela en avgörande roll för att påverka beslutsfattare.

Tomas Björnsson, som under många år fördjupat sig i klimatfrågan och är en av de mest kunniga inom Naturskyddsföreningen,  tog upp tankar kring tillväxtbegreppet och nödvändigheten av att modifiera synen på ständig tillväxt i konventionell mening, som ju innebär en utarmning av jordens resurser. Tillväxt sägs skapa välfärd, för då  kan man få allt man vill ha, men finns det inte andra mått på vad välfärd skulle kunna vara? Leva klimatsmart innebär också ett gott liv men innehåller då andra värden än bara konsumtion.

Engagemanget var stort under föreläsningarna. Inläggen blev ibland så många, att föreläsarna måste avbryta för att kunna komma vidare. Debatten fick fortsätta efter föreläsningens slut.

Eftermiddagen avslutades med redogörelser för hur Run for your Life-projektet utvecklar sig, dvs stafettlöpningen, med hundratals deltagare, från Kiruna till Paris inför klimatmötet.

tomasbjornsson                                            Tomas Björnsson

                                                                                                                                                                                                                                                            

        billy_larsson                                          Billy Larsson

Text och foto: Karl-Axel Sand

Fåglar vid Sandön 20 augusti

23 personer och en hund deltog på dagens exkursion, ”Fåglar vid Sandön”,  ledd av Thomas Wallin. Vi hade perfekt väder med ca 20 grader, lätt molnighet och nästan vindstilla. Redan vid parkeringen möttes vi av ett par unga bruna kärrhökar och några hägrar som kom flygande på ganska nära håll. På väg ut mot Sandön lyssnade vi på skäggmesar och hade också turen att få se några flyga tätt över säven. Flera hundra grågäss och vitkindade gäss flög in och landade på revlarna under högt kacklande. Thomas lärde oss skilja på gässens läten. En fiskgjuse spred viss oro i flockarna och plötsligt dök två kustlabbar upp. Det är ovanligt att få se denna art vid Sandön. På revlarna utanför sandön kunde vi på nära håll studera ett par kustsnäppor. De var så nära att vi inte ens behövde kikare. Många av vadarna som kommer vid denna årstid är ungfåglar som saknar arttypisk teckning. Thomas lärde därför oss hur viktigt det är att jämföra storleken och därmed kunna artbestämma fåglarna. På så sätt kunde vi artbestämma kärrsnäppor bland en flock kustsnäppor. På revlarna fanns också större strandpipare, skärfläckor och storspovar. Bland övriga vadararter som noterades var, rödbena, gluttsnäppa och flockar med tofsvipor. Bland änderna studerades särskilt knipa och storskrake.

Det var en mycket nöjd samling skådare som tackade Thomas kl 12. De som stannade kvar fick en stund senare se ett åttiotal bivråkar sträcka söderut.

Jan-Erik Bengtsson, text och bild (nedan)

snf 30 aug_ Sandön

 

 

Fågelguidning i Vegeholmsskogen

Guide för turen, som ägde rum den 31 maj, var Jan-Erik Bengtsson. Frågan var om vi skulle få uppleva nattskärra på vår vandring i Vegeholmsskogen? Jo, vid fikapausen kl 21.40 dök den upp. Först hörde vi kortvarigt ”den knarrande spinnrocken” och efter en stund kom den flygande väl synlig över hygget framför oss. På vägen hemåt strax efter kl 22 fick vi höra en andra idogt spelande nattskärra. Medan vi väntade på nattskärra patrullerade en morkulla fram och tillbaka på nära håll, medan rödhake och taltrast stod för vacker sång i den tätnande skymningen.

Tidigare på kvällen när vi vandrade på stigen i den späda lövskogen bland liljekonvalj och mandelblom hördes förutom trastarnas (koltrast och taltrast) sång, bofink och lövsångare. Vid ett granbestånd kunde vi höra kungsfågel, Sveriges minsta fågel, med en vikt av bara ca 5 gram. I en torraka satt en ormvråk och över en nyplantering hade en sparvhökshanne flyguppvisning medan honan satt i den täta granskogen och ropade uppmuntrande.

En korp ropade efter oss fyra mycket nöjda vandrare som återvände hem efter en härlig kväll. Var det månne det lätta regnet som skrämde att vi inte blev fler.

 

 

Besök vid Hertingforsen rekommenderas!

Söndagen den 24 maj var vi ett drygt tiotal intresserade som vandrade runt
den restauerade Hertingforsen i Falkenberg tillsammans med med f d
kommunekologen Ingemar Alenäs. Hertingprojektet invigdes förra året efter ett
antal års planering och åtgärdsarbete. Resultatet har blivit en nygammal
älvfåra där bl a lax, ål och havsnejonöga kan vandra både upp och ner. Ett
nytt fisksäkert galler och en avledare hjälper till att säkra de fiskar som
tar sig nedströms. Vi fick en mycket intressant guidning av Ingemar. Det är
väl värt att besöka Hertingforsen. Vid vandringsstigen runt om finns bra
informationstavlor uppsattta. Är man en grupp och vill ha guidning kan man
kontakta Ingemar Alenäs,  ingemar@alenas.se. Mer information finns på hans hemsida www.ingemar.alenas.se  och på Falkenbergs hemsida.

IMG_1320

Vårstädning i Lafogdakärret 12 april

Ett energiskt gäng på sex personer vårstädade Naturskyddsföreningens lilla kärräng invid Hunserödsbäcken nedströms Lafogdabron i Munka Ljungby. Vi plockade bort nerfallna grenar och kvistar, klippte bort en del mindre uppslag och sågade ner lite större sly. Vädret var vackert och friskt, gärdsmygen och gransångaren sjöng, och jobbet tog mindre än två timmar. Efter en liten kaffe- och korvpaus (se bilden) åkte vi hem. Det blir nog lite mer att göra i början av augusti, när det är slåtterdags.

FikadagsFoto: Bo-Gunnar Edström, text: Johan Brinck

En kväll med trollsländor
– 19 mars 2015

50 personer mötte upp i den vackra vårkvällen när KOF, naturskyddsföreningarna i Örkelljunga, Klippan, Söderåsen, Ängelholm och Bjäre samt Studiefrämjandet kallade till trollsländekväll i Ängelholms stadsbibliotek. Kvällens inbjudna gäster var Magnus Billqvist, författare till boken Svenska trollsländeguiden, och Patric Carlsson.

Magnus började kvällen med att berätta om den atlasinventering av Skånes trollsländor som genomfördes 2009-2014. Målsättningen med projektet var att förbättra kunskapen om den skånska trollsländefaunan, att stimulera intresse för natur och insekter hos allmänheten samt att ge deltagarna fina naturupplevelser.

Av de 34 000 rapporter omfattande 55 olika arter som kom in visade det sig att sjöflickslända är Skånes vanligaste art. Denna är tätt följd av blodröd ängstrollslända, pudrad smaragdtrollslända, brun mosaikslända samt fyrfläckad trollslända.

Inom den närmaste framtiden kan trollsländefaunan komma att ändras radikalt – flera arter är på väg hit och de kommer med stor säkerhet till Skåne först. Exempel på arter som redan ökat starkt är blå kejsartrollslända och mindre rödögonflickslända.

Magnus avslutade med att uppmana alla att, trots att atlasinventeringen är avslutad, fortsätta att lika flitigt rapportera trollsländeobservationer på Artportalen för att vi ska ha möjlighet att följa förändringarna i populationerna även i framtiden.


Patric Carlsson fortsatte med att berätta och visa bilder från en av de atlasrutor han har inventerat. Denna är belägen vid Rössjön och hyser 41 olika arter – flest av alla atlasrutor i Skåne.

Den mest artrika delen av rutan ligger alldeles öster om sjön, nere i det före detta grustaget i Lärkeröd. Här finns två grunda dammar där 10 000-tals trollsländor fortplantar sig varje år.

Tack Magnus och Patric för en givande kväll! Många blev riktigt inspirerade inför den trollsländesäsong som snart väntar.

Text och foto: Thomas Wallin

Kattugglor och nattugglor i Vegeholm 5 mars

Nattugglorna var många, ett sextiotal, och kattugglorna ”bara” 2-3 st men de lyckades fånga nattugglornas intressen till hundra procent i den månskensbelysta parken kring Vegeholms slott. Ulrik Alm från Studiefrämjandet ledde ugglekvällen som lockade uggleintresserade från Ängelholm, Kullabygden och Helsingborgsregionen. Redan när vi steg ur bilarna hördes det första hoandet nere i allén.

Ulrik inledde med ett kort uggleföredrag och plockade även fram en uppstoppad kattuggla ur baksätet på bilen. Senare fick vi också se levande ugglor i flykt mellan mellan de höga träden.

När pannlamporna släcktes och vi gav oss ut på en kort runda dröjde det inte länge förrän vi hade en uggla alldeles i närheten. Ulrik visade sig var en mycket god ugglehärmare och det lockade den riktiga ugglan till fantastiska vibraton. Senare stämde åtminstone ytterligare en uggla in från ett annat håll. De flesta av oss fick också en skymt av flygande uggla.

Det blev en nästan magisk kväll med hoandet, månskenbelysta träd och slottsbyggnader och människor som tyst vandrade fram i allén.

Min första oro att ugglorna skulle bli störda av oss visade sig vara helt obefogad.

Anna-Stina Arnrup

Vinterfågelexkursion den 1 februari 2015.

12 förhoppningsfulla skådare trotsade blåst och omväxlande regn- och snöbyar och åkte från Nya torg kl 10 med första stopp flaggstången vid Sandön. Någon lyckades urskilja årets första gravand i diset. Alla fick höra en storspov som också sågs på en sandrevel. Färden fortsatte till båtbryggorna vid smedjan några hundra meter uppströms Vegeå. Där uppehöll sig en flock grönsiskor i alarna vid ån och några Skäggmesar hördes i vassarna. Plötsligt fick en av deltagarna syn på en kungsfiskare som han lyckades fotografera innan den lika hastigt försvann igen. Alla fick därmed se en kungsfiskare, även om det bara var ett foto.

På väg mot Stureholms våtmark stannade vi till vid Rögle dammar. Bland gräsänderna sågs vigg och sothöna. Ute på fältet rastade något hundratal kanada- och grågäss. Invid vägen mellan Rögle och Stureholm rastade ett 50-tal sångsvanar.

Vi våtmarken var det dags för välbehövlig fika i fågeltornet samtidigt som vi på nära håll kunde skåda fåglar vid fågelbordet. Blåmesar, talgoxar, entita, bofink och gulsparv var lätt att artbestämma. En vinterhämpling (trolig) var svårare säkert bestämma i diset.

I våtmarken såg vi bland änderna en salskrakshona, i grantopparna rastade en flock björktrastar och slutligen fick vi se en fjällvråk dyka upp ur dimman.

Frusna men ändå ganska nöjda med dagen vände vi hemåt mot Ängelholm igen kl 13.

/Jan-Erik Bengtsson