Klimatgruppen

Klimatgruppen

Vill du hjälpa till att  bromsa klimatförändringarna?
Gå med i klimatgruppen för Bjäre och Ängelholm!

Vi arbetar med frågor som kommunikationer, sophantering och energiformer.
Vi träffas ungefär en gång i månaden under vår och höst och planerar olika
små insatser för klimatet.

Några exempel på vad vi har gjort hittills:

  • Earth Hour-firande i Ängelholm.
  • Medborgarförslag för hållbart transportsystem i Ängelholm
  • Remissvar på Båstads kommuns miljöprogram.
  • Öppet brev om klimatfrågan till politiker och tjänstemän i Båstad
    och Ängelholm.
  • Studiecirkeln ”Klimatsmart vardag” om klimatförändringen och
    vad man som privatperson kan göra för att bromsa.

Klimatgruppen ingår i Naturskyddsföreningens klimatnätverk och
får genom det tips på kurser och andra arrangemang i hela Sverige.

Vi vill gärna bli fler! Om du är intresserad, .kontakta:
Karin Stenholm 0731014524 (Ängelholm)