Klimatgruppen

Vill du hjälpa till att bromsa klimatförändringarna?
Gå med i klimatgruppen för Bjäre och Ängelholm!

Vi arbetar med frågor som kommunikationer, sophantering och energiformer.
Vi träffas ungefär en gång i månaden under vår och höst och planerar olika
små insatser för klimatet.

Några exempel på vad vi har gjort hittills

  • Earth Hour-firande i Ängelholm.
  • Medborgarförslag för hållbart transportsystem i Ängelholm
  • Remissvar på Båstads kommuns miljöprogram.
  • Öppet brev om klimatfrågan till politiker och tjänstemän i Båstad
    och Ängelholm.
  • Studiecirkeln ”Klimatsmart vardag” om klimatförändringen och
    vad man som privatperson kan göra för att bromsa.

Klimatgruppen ingår i Naturskyddsföreningens klimatnätverk och får genom det tips på kurser och andra arrangemang i hela Sverige.

Vi vill gärna bli fler!

Om du är intresserad, kontakta:
Karin Stenholm, tfn 073-101 45 24 (Ängelholm)