Skogsgruppen

Kronoskogen i Ängelholm. Foto Per Muhr

Ängelholms kommun har köpt vår stadsnära skog Kronoskogen. Det tycker vi är bra. Vi arbetar för att skyddet av skogen ska förbättras genom att den blir naturreservat.

Sveriges skogar börjar bli hårt åtgångna av det konventionella skogsbruket. Stora kalhyggen, markberedning och plantager med gran eller främmande trädslag dominerar. Detta syns i markerna i stadens omedelbara närhet.

Vi tror inte att detta plantageskogsbruk är hållbart i längden. Riskerna för den biologiska mångfalden, stora skogsbränder, omfattande stormskador, insektsangrepp, betesskador och utarmning av markens näringsämnen är för stora. Dessutom förfulas landskapet och friluftslivet försvåras. Istället skulle vi gärna se mera av ett skonsamt naturnära och hyggesfritt skogsbruk.

Vi har skrivit till Kommunstyrelsen om Kronoskogen, talat med politiker, anordnat föredrag och exkursioner.


Se referat från gruppens arrangemang här.
Referat från diskussionskvällen om Kronoskogen den 22 maj 2019 hittar du här.
Referat från informationsmöte med Ängelholms kommun den 11 mars 2020 hittar du här.
Fler aktiviteter är planerade.


Skogsgruppen har även en sida på Facebook: Kronoskogen – Ängelholms gröna lunga

Kontakt

Är du intresserad och vill jobba med oss?

Hör då av dig till Anna-Stina Arnrup, tfn 073-041 95 79 eller e-post anna-stina(a)arnrup.com