Referat 2023

Lycke våtmark
– 23 april

Bilder från utflykten till våtmarken på Lycke 6640 i Klippan.

Markägaren Ingvar Pålsson visade och berättade om sitt våtmarksprojekt som han påbörjade 2017.

Naturskyddsföreningen Ängelholm - exkursion till Lycke våtmark. Foto Kristin Johansson

Naturskyddsföreningen Ängelholm - exkursion till Lycke våtmark. Foto Kristin Johansson

Naturskyddsföreningen Ängelholm - exkursion till Lycke våtmark. Foto Kristin Johansson

Naturskyddsföreningen Ängelholm - exkursion till Lycke våtmark. Foto Kristin Johansson

Foto: Kristin Johansson

 

Årsmöte
– 13 mars

Naturskyddsföreningens årsmöte 2023 hölls den 13 mars. Ett femtontal medlemmar medverkade.

Årsmötet inleddes med ett intressant föredrag av David Thorstensson från Ängelholms kommun. Föredraget handlade om kommunens koldioxidbudget.

Vid årsmötet togs beslut om verksamhetsplan för det kommande året. Verksamheten består huvudsakligen av aktiviteter och föredrag med fokus på miljö och natur, remissyttranden över detaljplaner, samt av det arbete som görs av ämnesområdesgrupperna. Med start under 2023 planeras ett projekt med återbruk av textilier. Projektet är beroende av externa bidrag.

Årsmötet valde följande styrelse:

Anders Svensson, Ängelholm – ordförande
Susanne Danielsson, Össjö
Kristin Johansson, Skälderviken
Peter Shaw, Tåstarp
Daria Petrachkova, Munka Ljungby
Bengt-Åke Bengtsson, Munka Ljungby

Årsmötet avslutades med en genomgång av kommande aktiviteter. Närmast är Earth hour den 25 mars då klimatgruppen i samarbete med Ängelholms kommun genomför aktiviteter på stadsbiblioteket i Ängelholm. Därefter, den 23 april, genomför Naturskyddsföreningen en utflykt till en våtmark i Lycke i Klippan.

Vinterfågelrunda
– 19 februari

Vinterfågelrunda 2023, foto Thomas Wallin

Mycket sol, en hel del vind och många fåglar mötte de ca 50 skådarsugna som gav sig ut på vinterfågelrunda den 19 februari. Det var Naturskyddsföreningarna i Höganäs och Ängelholm, Kullabygdens Ornitologiska Förening och Studiefrämjandet som bjöd in deltagarna till att själv förflytta sig längs Örnrundan. På fyra platser (Sandön – Stureholm – Svedberga – Tursköp) bjöd ledare från de medverkande föreningarna på kunskaper och guidning.

Vinterfåglarna var inte så talrika denna milda vinter – men de nyanlända vårfåglarna desto fler! 64 arter blev dagens resultat.

Se bilder, referat och artlista på KOFs webbplats.

Foto: Tommi Sandberg och Thomas Wallin