Program våren 2023

Februari

Vinterfågelrunda
– 19 februari  OBS! Nytt datum!

Spana in övervintrande gäss och rovfåglar vid Sandön och längs ”Örnrundan” mellan Rögle och Svedberga kulle. Du kör själv och på utvalda platser möter du erfarna fågelguider som du skådar tillsammans med.

Här hittar du mer info och kartor.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Ängelholm, Naturskyddsföreningen i Kullabygden, Studiefrämjandet och Kullabygdens Ornitologiska Förening.

Plats: Sandön/Utvälinge, Stureholms våtmark, Svedberga ängar samt Tursköp
Tid: när du vill mellan kl 10-13
Samordnare: Thomas Wallin, thomas.wallin(a)kof.nu, tfn 070–644 96 60

Mars

Årsmöte
– 13 mars

Årets årsmötet kombineras med ett kortare föredrag av David Thorstensson från Ängelholms kommun om kommunens koldioxidbudget.

Plats: Församlingshemmet på Södra Kyrkogatan i centrala Ängelholm
Tid: starttid för föredraget är 17.45, årsmötet beräknas starta tidigast 18.30. Vi bjuder på fika från 17.30. Sluttid cirka 20.00
Föranmälan: vi behöver veta vem som kommer för att vi ska kunna förbereda årsmötet, sända ut handlingar och för att kunna meddela om eventuella ändringar. Anmälan lämnas senast 6 mars till Anders Svensson, i första hand via mail eller i andra hand via telefon
Ansvarig
: Anders Svensson, 070-250 81 61, svenssonanders35(a)gmail.com

Handlingar till årsmötet

Anmälda får årsmöteshandlingarna skickade till sig ungefär en vecka innan, i första hand via e-post.

Dagordning till årsmötet:
Mötets öppnande
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Val av ordförande respektive sekreterare för mötet
Val av två justerare tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Redovisning av resultat- och balansräkningar
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Ansvarsfrihet för styrelsen föregående verksamhetsår
Verksamhetsplan
Beslut om styrelsens storlek, inklusive ordförande
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av två revisorer och en ersättare
Val av valberedning
Kontaktpersoner för ämnesområdesgrupperna
Eventuella motioner – ska vara styrelsen tillhanda senaste tre veckor före årsmötet
Rapporter och information
Mötets avslutande

Earth Hour
– 25 mars

På Världsnaturfondens initiativ släcker människor världen över belysningen den 25 mars kl 20.30-21.30 för att uppmärksamma vår påverkan på klimatet.

I Ängelholm uppmärksammas Earth Hour av Ängelholms kommun, Naturskyddsföreningen, Fritidsbanken och Ängelholmshem på Stadsbiblioteket lördagen den 25 mars kl 10-14:
– klimatkoordinator Josefin Friberg från Lund föreläser om vad man kan göra för att rädda klimatet kl 11 och 13
– Stadsbiblioteket säljer utrangerade böcker och tidskrifter
– Lila Gatubandet spelar utanför biblioteket kl 10.30 och 12.00
– Naturskyddsföreningen informerar om sitt klimatarbete med broschyrer, filmvisning och byteshörnan där det går att byta något man inte behöver mot något man behöver
– textilkonstnär Monica Almqvist hottar upp dina gamla jeans
– Fritidsbanken tar emot fritidsartiklar till sin utlåningsverksamhet
– en tipsrunda om klimatet med fina priser arrangeras, ta med begagnat papper att svara på

Kan du inte gå tipsrundan på plats hittar du frågorna på www.heagarden.se/klimatrunda från och med 23 mars. Lämna svaren senast 27 mars för att vara med och tävla om priserna. Du kan lämna dina svar på klimatrunda(a)gmail.com eller att lämna på papper till det lokala biblioteket eller till biblioteksbussen. Mer upplysningar, kontakta Bengt Åke Bengtsson bengtakeb(a)gmail.com

Plats: stadsbiblioteket i Ängelholm
Tid: kl 10-14

April

Utflykt till våtmark
– 23 april

Utflykt till våtmarken på Lycke 6640 i Klippan. Markägaren Ingvar Pålsson visar och berättar om sitt våtmarksprojekt som han påbörjade 2017. Ingvar Pålsson är styrelseordförande i Södra skogsbruksområde Skåne så det finns möjligheter att även diskutera skogsbruk med honom. Området hyser numera ett rikt fågelliv, så ta gärna med kikaren.

Barnen är välkomna och kan håva i strandkanten och utforska vattenlivet. Utflykten avslutas med korvgrillning, där vi bjuder på korv med tillbehör.

Samling: Nya torg i Ängelholm
Tid: 9.00, för er som vill samåka. Besöket i Lycke börjar 10.00
Anmälan: några dagar innan till Pter Shaw, se nedan. Ange om du vill samåka. Anmälan behövs för att vi ska kunna planera inköp och organisera samåkningen.
Samordnare: Peter Shaw, peter.shaw(a)hamn.nu

Maj

Järnvägens Museum 25 år
– 27 maj

Järnvägens Museum i Ängelholm fyller 25 år och arrangerar en familjedag i och runt museet mellan klockan 11-16. Naturskyddsföreningen medverkar med information.

Juni

Biets dag
– 17 juni

Bioodlarföreningen i Munka Ljungby firar biets dag.

Plats: föreningsbigården i Axtorp, Skelderhusvägen. Går att åka hit med Skånetrafikens buss 510
Tid:
Samordnare: Peter Shaw, 070-887 83 79, peter.shaw(a)hamn.nu

Juli – augusti

Strandskolan – Havets hjälte
– 8-9 juli eller 9-10 augusti

Tvådagars strandskola för nyfikna barn 7-11 år. Vi utforskar stranden och vattnet, och undersöker vidare i ”labbet”. Massor av lärorik och lustfylld kunskap tillsammans med marinbiolog. Efteråt får deltagarna ett Havets Hjälte-diplom och en t-shirt.

Anmälan krävs. Max 6 barn per gång (två olika datum att välja på).

Plats: Sportdykarklubbens lokal i Ängelholms småbåtshamn, via Marina 12
Tid: klockan 10.00-14.00 alla dagarna
Kostnad: 350 kronor per barn. Egen lunch båda dagarna
Kontakt/anmälan: Kristin Johansson, 070-229 04 94, kristinj(a)marinbiolog.se

Krabbmetartävling
– 13 augusti

Var med och tävla om att fånga flest krabbor på en timme. Ta med egen metutrustning, agn och hink. Håv är inte tillåtet. Avslutas med prisutdelning och diplom.

Plats: Vejbystrands hamn
Tid: klockan 10.00-12.00
Kontakt/anmälan: Kristin Johansson, 070-229 04 94, kristinj(a)marinbiolog.se

 

Klimatgruppens möten

Klimatgruppen träffas 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 29/3, 24/4, 8/5 och 22/5 klockan 18.45-20.45 hos Birgitta Hallberg, Bellisgatan 23 i Ängelholm. Alla är välkomna, men ring Birgitta på 076-139 05 03 först.