Styrelsen

Ordförande
Anders Svensson, 070-250 81 61, svenssonanders35(a)gmail.com

Sekreterare
Marja Nordin, 070-203 63 14, marja.nordin(a)gmail.com – ansvarig för Natursnokarna

Ledamöter
Kent Lindqvist, 076-104 77 41, kent_lindqvist(a)hotmail.com
Kristin Johansson, 070-229 04 94, kristinj(a)marinbiolog.se – ansvarig för Mitt Hav
Marika Normann, 070-251 85 10, manormann(a)hotmail.com
Martin Löfdal, 070-423 43 84, martinlofdal(a)hotmail.com
Peter Shaw, 070-887 83 79, peter.shaw(a)hamn.nu – ansvarig för bi-frågor
Susanne Danielsson, msdanielsson(a)gmail.com

Valberedning

Anna-Stina Arnrup

Revisorer

Stig Forsberg
Johan Brink
Thomas Wallin (revisorssuppleant)