Styrelsen

Ordförande
Anders Svensson, 070-250 81 61, svenssonanders35(a)gmail.com

Sekreterare
Susanne Danielsson, msdanielsson(a)gmail.com

Ledamöter
Bengt-Åke Bengtsson, 072-317 03 04, bengtakeb(a)gmail.com
Daria Petrachkova
Kristin Johansson, 070-229 04 94, kristinj(a)marinbiolog.se – ansvarig för Mitt Hav
Peter Shaw, 070-887 83 79, peter.shaw(a)hamn.nu – ansvarig för bi-frågor

Revisorer
Johan Brinck
Thomas Wallin
Per Muhr (revisorssuppleant)