Styrelsen

Ordförande
Anders Svensson, 070-250 81 61, svenssonanders35(a)gmail.com

Sekreterare
Susanne Danielsson, msdanielsson(a)gmail.com

Ledamöter
Kristin Johansson, 070-229 04 94, kristinj(a)marinbiolog.se – ansvarig för Mitt Hav
Martin Löfdal, 070-423 43 84, martinlofdal(a)hotmail.com
Peter Shaw, 070-887 83 79, peter.shaw(a)hamn.nu – ansvarig för bi-frågor

Revisorer
Johan Brinck
Thomas Wallin
Per Muhr (revisorssuppleant)

Webbmakare
Thomas Wallin, thomas(a)putni.se – kom gärna med synpunkter och förslag…