Referat 2022

Euro Birdwatch Day
– 2 oktober

Euro Birdwatch 2022. Foto Thomas Wallin

Helgen 1-2 oktober var över 19 000 fågelskådare ute och spanade i markerna då Euro Birdwatch Day arrangerades i 33 länder. Över 4,6 miljoner fåglar räknades in!

I nordvästra Skåne var det Naturskyddsföreningarna i Höganäs och Ängelholm, Kullabygdens Ornitologiska Förening och Studiefrämjandet som bjöd in till aktiviteter på tre lokaler. Istället för att färdas i grupp, som brukligt på våra exkursioner, kunde deltagarna själv köra till Stureholms våtmark, Farhultsviken eller Sandön där ledare från de medverkande föreningarna stod för kunskaper och guidning.

60-70 deltagare såg tillsammans 83 arter, se artlista här. På KOFs webbplats finns reportage från dagen, se det här.

Text och foto: Thomas Wallin

 

Vad finns i Kronoskogen
– 4 juni

Cajza Eriksson från föreningens skogsgrupp ledde en vandring i Kronoskogen där kommunens nyligen slutförda inventering av naturvärden presenterades.

Vad händer i Kronoskogen? Foto Thomas Wallin

Vad händer i Kronoskogen? Foto Thomas Wallin

Vad händer i Kronoskogen? Foto Thomas Wallin

Vad händer i Kronoskogen? Foto Thomas Wallin

Liljekonvalj, skogsstjärna, ekorrbär och ängskovall. Foto Thomas Wallin

Liljekonvalj, skogsstjärna, ekorrbär och ängskovall.

Foto: Thomas Wallin

 

Årsmöte
– 14 mars

Naturskyddsföreningens årsmöte hölls måndagen den 14 mars, i församlingshemmet i Ängelholm. Ett 20-tal medlemmar var med på årsmötet.

Före årsmötet hölls ett föredrag om artportalen. Moa Pettersson berättade om hur observationer av växter och djur rapporteras in i Artportalen.

Vid årsmötet behandlades de sedvanliga årsmötesärendena med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet valde en styrelse om sex personer. Frida Johnsson och Bengt-Åke Bengtsson nyvaldes. I övrigt består styrelsen av Anders Svensson (ordförande), Susanne Danielsson, Kristin Johansson och Peter Shaw.

Revisorerna Johan Brinck och Thomas Wallin omvaldes.

Nytt för i år var att kontaktpersoner för ämnesområdesgrupperna valdes av årsmötet. Följande kontaktpersoner utsågs:
Skogsgruppen: Anna-Stina Arnrup
Klimatgruppen: Karin Stenholm, med Bengt-Åke Bengtsson som ersättare
Havs- och vattengruppen: Kristin Johansson

Till årsmötet hade styrelsen lyft frågan om solceller på mark. Det finns flera projekt runt om i Skåne där det ansökts om tillstånd att sätta upp solceller på mark, oftast jordbruksmark. I Ängelholm finns för tillfället två projekt. Årsmötesdeltagarna diskuterade kring hur föreningen ska ställa sig till solceller på mark.

Text: Anders Svensson

Vinterfågelrunda
– 13 februari

Vinterfågelrunda 2022

80 deltagare såg 59 arter när Naturskyddsföreningarna i Höganäs och Ängelholm, Studiefrämjandet och Kullabygdens Ornitologiska Förening arrangerade årets Vinterfågelrunda. En del vinterfåglar sågs förvisso (havsörnar, pilgrimsfalk, blå kärrhökar, viggar och diverse tättingar) men nyanlända vårfåglar dominerade; tofsvipor och flera andra vadare, gravänder, sånglärkor m.fl.

Vinterfågelrunda 2022

Istället för att färdas i grupp, som brukligt på våra exkursioner, kunde deltagarna själv köra längs den s.k. Örnrundan i markerna kring Rögle, Mjöhult och Kattarp. På fyra platser (Sandön – Stureholm – Svedberga – Tursköp) bjöd ledare från de medverkande föreningarna på kunskaper och guidning.

Klicka här för att läsa referat och artlista samt se bilder på KOFs webbplats.

Text: Thomas Wallin
Foto: Anna-Lena Harmsund, Lisa Lund och Totta Sandberg