Verksamheten

Naturskyddsföreningen i Ängelholm är en av Naturskyddsföreningens 280 lokala kretsar. Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Omsorgen om miljön är vår drivkraft.

I januari och augusti varje år presenterar vi vårt säsongsprogram, med ett varierat utbud av utflykter, exkursioner och föredragskvällar. Vi vill att de egna naturupplevelserna ska leda till ökat intresse för natur och miljö och därmed ge bättre insikt och förståelse för hur saker och ting hänger samman i naturen.  Vi vill också lyfta frågor som har med vår livsstil att göra och vilken betydelse den har för en hållbar utveckling.

Ett särskilt område som vi har jobbat med de senaste åren är Skäldervikens vatten.

I den kommunala planeringen värnar vi naturens intressen och framför våra synpunkter  i olika typer av planärenden, där vi ser att  viktiga naturvärden  hotas eller att hållbarhetsperspektiven förbises.

Klimatgruppen samarbetar med Bjäre Naturskyddsförening med frågor kring kommunikationer, sophantering, energiformer och klimatvänlig mat.

Om du som medlem vill lyfta och kanske driva en särskild fråga, har förslag till programpunkt eller vill vara aktiv i verksamheten – hör av dig till oss!