Verksamheten

Naturskyddsföreningen i Ängelholm är en av Naturskyddsföreningens 280 lokala kretsar. Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Omsorgen om miljön är vår drivkraft.

Kring årsskiftet varje år presenterar vi ett program, med ett varierat utbud av utflykter, exkursioner och föredragskvällar. Vi vill att de egna naturupplevelserna ska leda till ökat intresse för natur och miljö och därmed ge bättre insikt och förståelse för hur saker och ting hänger samman i naturen.  Vi vill också lyfta frågor som har med vår livsstil att göra och vilken betydelse den har för en hållbar utveckling.

I den kommunala planeringen värnar vi naturens intressen och framför våra synpunkter  i olika typer av planärenden, där vi ser att  viktiga naturvärden  hotas eller att hållbarhetsperspektiven förbises.

Styrelsen är vald av årsmötet och är föreningens beslutande organ fram tills nästkommande årsmöte.

Det finns tre ämnesområdesgrupper (om klimat, skog respektive hav/vatten) där medlemmar kan medverka utan att vara valda.