VATTENDAGEN – lördag 23 september

På Vattendagen i Ängelholm finns det massor att göra för hela familjen:

Prova på att paddla kanot, havskajak eller SUP (Stand Up Paddle board).

Gå en guidad tur på reningsverket.

Lyssna på intressanta föredrag om stranderrosion, om vårt viktigaste livsmedel- dricksvatten, källsorterat avloppsvatten i Oceanhamnen i Helsingborg och ännu mer. Föredragen är 15 minuter vardera.

Få fisketips, lär känna djur i klappakvariet.

Träffa dykklubben, Räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet, gå tipsrunda och mycket mer – allt i vattnets tecken.

Evenemanget håller till på fyra olika platser i Ängelholm; Reningsverket, Roddklubben, Tullportsplatsen(Vita Räck) och Vattnets Hus.

Pyttetåget kör extraturen under Vattendagen mellan de olika aktiviteterna.

Läs mer vad som händer på de olika ställena och tider för detta under rubriken MITT HAV – VATTENDAG.

 

Framtiden för små vattenkraftverk? – tisdag 12 september

Vi besöker Rössjöfors kraftstation i Munka Ljungby. Lars Höjerup guidar och berättar om kraftverkets historia och planer för framtiden.

Samling Nya torg Ängelholm kl 18 eller Rössjöforsvägen 13, kl 18.20

Samarrangemang med STF Bjäre-Åsbo

 

Café Planet – Hållbara transporter – onsdag 20 september

En stor del av våra utsläpp av växthusgaser kommer från trafiken. Hur ska vi minska dem? Kan vi utforma våra samhällen så att det blir lätt att göra rätt?

Inledare är Lena Winslott Hiselius, docent i trafikplanering vid LTH. Därefter diskussion. Café Planet är Studiefrämjandets forum för hållbar utveckling.

Stadsbiblioteket Ängelholm, Torgrummet, kl 18.30.

– Det finns även möjlighet att diskutera och studera ämnet mer: Föreningen Rädda Pyttebroområdet– Värna Ängelholms oaser planerar en studiecirkel till hösten på temat hållbara transporter i Ängelholm. Behövs en ny bilväg till stationen? Var ska den gå? Kommer vi i framtiden att åka med självkörande bilar som är så effektiva att inga nya vägar behövs? Vill du vara med? Kontakta Karin Stenholm, e-post: kulingvarning@yahoo.com.

 

Natursnokarna: Titta på myror och andra småkryp!  – söndag 24 september

För barn 2-6 år i vuxens sällskap. Kl. 11–12.30. Samling vid Roddklubben. Ta med fika! Begränsat antal deltagare. Anmälan till Marja Nordin, tel 070-203 63 14, senast 22 september.