I en skrivelse till Ängelholms kommun kräver Naturskyddsföreningen
avverkningsstopp i Kronoskogen tills beslut tagits
om hur skogen ska nyttjas i framtiden.

Läs skrivelsen här