Referat 2020

Årsmöte
– 18 mars

Naturskyddsföreningen i Ängelholm höll årsmöte onsdagen den 18 mars. Till följd av händelseutvecklingen med Corona-viruset blev vi något färre deltagare än förväntat (12 deltagare jämfört med 22 anmälda).

Ett årsmöte är nödvändigt att hålla, och att skjuta fram hade lett till en del problem senare under året. Vårt årsmöte låg klart under alla rekommendationer om deltagarantal, och vi satt väl utspridda i årsmöteslokalen i Folkets hus i Ängelholm.

Årsmötet behandlade verksamhetsberättelsen för 2019. 2019 var ett år med många aktiviteter och tre aktiva grupper (skog, klimat och hav/vatten).

Därefter behandlades resultat- och balansrapporterna, revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Verksamhetsplanen för kommande året antogs med några tillägg enligt förslag från årsmötesdeltagarna.

Årsmötet gjorde följande val:

Styrelse:
Anders Svensson, ordförande
Kristin Johansson, ledamot
Martin Löfdal, ledamot
Marja Nordin, ledamot
Peter Shaw, ledamot
Susanne Danielsson, ledamot
Cajza Eriksson, ledamot (nyvald)

Revisorer:
Stig Forsberg, ordinarie
Johan Brinck, ordinarie
Thomas Wallin, ersättare

Text: Anders Svensson

Vinterfågelskådning
– 26 januari

Vinterfågelskådningen den 26 januari med nytt upplägg blev mycket uppskattat av deltagarna. Istället för att färdas i grupp, som brukligt på våra exkursioner, kunde deltagarna fylla sina bilar och själv köra längs Örnrundan. På fyra platser (Sandön – Stureholm – Tursköp – Svedberga) bjöd ledare från de medverkande föreningarna på kunskaper och uppställda tubkikare.

Många uppskattade ”friheten” i upplägget, man kunde stanna så länge man ville, behövde inte vara på en ”hel” exkursion. Flera hade tagit med sig barn och bekanta – som kanske inte annars är med så ofta.

Arrangemanget var en samverkan mellan Naturskyddsföreningarna i Höganäs och Ängelholm, KOF och Studiefrämjandet. Trots inte alltför inbjudande väder slöt ca 70 personer upp. Och fåglarna var också med på noterna; havsörnar på alla ställena, pilgrimsfalkar, många glador, sångsvanar och gäss, trädgårdsträdkrypare, rapphöns men också vårfåglar som tofsvipor och gravänder – eller lite mer detaljerat:


Sandön: 5 havsörnar, 2 smådoppingar, 3 gravänder, 15 storspovar, 8 rapphöns, skäggmesar i vassen (ledare Anna-Lena Harmsund och Thomas Wallin)


Stureholm: 3 havsörnar, pilgrimsfalk, 4 dubbeltrastar, 5 rödvingetrastar, 4 krickor, 9 tofsvipor (ledare Bengt Andersson, Mona Hansson och Karl-Erik Söderqvist)


Tursköp: havsörnar, 1 fjällvråk, 3 mindre sångsvanar, grönsiskor, en trummande större hackspett. Några hörde och såg även en trädgårdsträdkrypare (ledare Karl G Nilsson och Totta Sandberg)


Svedberga: 13 röda glador, 3-5 havsörnar, pilgrimsfalk, tornfalk, hundratalet ringduvor (ledare Ulrik Alm, Annelie Dahlqvist och Leif Olsson)

Text och foto: alla ledare