Hav- och vattengruppen

Strandskola med Havsgruppen

Naturskyddsföreningen i Ängelholm har länge jobbat lite extra med havet och då främst det närmst oss, Skälderviken, Öresund och Kattegatt. Under fem somrar anordnade vi utställning i hamnen och vid Klitterhus för att informera och väcka intresse kring vår havsmiljö.

Vårt arbete med vatten i föreningen har vi döpt till Mitt Hav. Mitt Hav får nu under drygt 2,5 år EU-bidrag för att fortsätta sitt arbete i skolor och för allmänheten bl.a. genom att anordna Västerhavsveckan.

Vi har i gruppen gjort olika strandaktiviteter, som krabbmetartävlingar, strandstädning mm. Gruppen planera och genomför aktiviteter under Vattendagen i Ängelholm.

I Hav- och vattengruppen är vi nu ca 15 personer som träffas 2-3 ggr per år. Vi har inte tittat så mycket på Rönne å ännu men så klart är det ett vatten vi också värnar om.

Kontakt

Är du intresserad och vill jobba för bättre havs- och vattenmiljö så hör av dig till Kristin Johansson, 070-229 04 94, kristinj(a)marinbiolog.se

Bra länkar

Mitt Hav: www.mitthav.nu
Facebook: www.facebook.com/skalderviken
Västerhavsveckan: www.vasterhavsveckanskanehalland.se