Observationer från Artportalen

Brun kärrhök. Foto: Thomas Wallin

Artportalen, som administreras av Naturvårdsverket och Artdatabanken, kan du själv rapportera fåglar, däggdjur, växter, insekter, fiskar mm som du sett i Ängelholms kommun.

Se vilka fåglar som rapporterats från Ängelholms kommun
Se vilka kräldjur som rapporterats från Ängelholms kommun
Se vilka groddjur som rapporterats från Ängelholms kommun
Se vilka fjärilar/insekter som rapporterats från Ängelholms kommun
Se vilka växter som rapporterats från Ängelholms kommun
Se vilka svampar som rapporterats från Ängelholms kommun