Weimarcks bilder från Ängelholm

Ek i Vegeholms slottspark. Foto Henning och Gunnar Weimarck

Ek i Vegeholms slottspark. Foto Henning och Gunnar Weimarck

Botanikprofessorn Henning Weimarck och hans son Gunnar reste på 1950-talet runt i Skåne och fotograferade växtmiljöer. Arbetet gjordes som ett led i beskrivningen av Skånes flora.

Bilderna skänktes till de besökta kommunerna, men Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening har hittat ytterligare några i en uppsättning som finns hos Naturskyddsföreningen i Skåne.

Se bilderna här