Bin, humlor och andra pollinerare, torsd 15 nov

Nyttan för miljön och jordbruk Bengt Nihlgård, professor emeritus, Lunds universitet, biodlare från Ringsjötrakten, berättar om bins betydelse för pollinering av växter, i naturen och jordbruket. Men, det finns stora problem. Peter Shaw, Munka Ljungby Biodlarförening, förklarar hur den snabbväxande handlen med kommersiellt odlade humlor har gagnat växthusodling och numera används allt mer i odling […]

Läs mer