Blommande ängar och vägkanter

– tipsa oss om lämpliga områden!

Sexfläckad bastardsvärmare, foto Thomas Wallin

I december 2019 föreslog Naturskyddsföreningen i Ängelholm att kommunen skulle anlägga fler blommande ängar och vägkanter (läs skrivelsen här).

Vi skrev bla:
I våra kommunala parker finns många gräsmattor som kortklipps hela sommaren. Samma sak gäller för många gräsytor längs vägar i kommunen. Kortklippning behövs inte överallt och lite högre gräs med mycket blommor är ofta vackrare och ger mera liv. (…)

Parallellt med en minskning av vilda blommor har också insekterna minskat under de senaste 30 åren. (…) Blommande gräsytor i parker och längs med vägar och cykelstigar kan med rätt skötsel kompensera för delar av dessa förluster och kunna bidra till att bevara hotade arter av både flora och fauna. Det skulle även kunna glädja kommuninnevånarna med blomsterprakt och fladdrande fjärilar.

Ängelholms kommun svarade både snabbt och positivt! Nu vill vi ha din hjälp att hitta lämpliga områden eller vägar inom Ängelholms kommun.

Tipsa oss om fina områden här.