Vad vill politikerna med kommunens miljö?

Miljöenkät inför kommunvalet 2014

Tillståndet i miljön påverkas i stor grad av beslut i politiska församlingar. Det gäller även lokalt i Ängelholms kommun, där beslut i kommunfullmäktige kommunstyrelsen och i nämnderna påverkar hur natur och miljö utvecklas i kommunen och hur vi invånare påverkar den globala miljön. En viktig uppgift för Naturskyddsföreningen i Ängelholms kommun är därför att bevaka vad som händer i den kommunala politiken och naturligtvis även att försöka påverka initiativ och beslut så att de blir bra för miljön och bidrar till en hälsosammare kommun för både människor och djur.
Föreningen, som har 805 medlemmar, gjorde därför en enkät där vi frågade partierna om hur de den kommande mandatperioden tänker agera när det gäller ett antal miljö- och naturvårdsfrågor. Partierna visade sig tillmötesgående och lämnade in svar på frågorna. Sammanställningen av svaren finns som en pdf-fil här: Valenkät 2014_partisvar