Öppet Hus – lördag 9 februari

Kom och ta del av vad vi gör!

Naturskyddsföreningen Ängelholm välkomnar alla att ta del av Klimatgruppens, Skogsgruppens, Havsgruppens, Bi-gruppens och Natursnokarnas verksamhet. Representant från varje grupp finns på plats. Vi bjuder på frukt. 

Datum: lördag 9 februari kl 11-13

Plats: Ängelholms Stadsbibliotek Torgrummet

Kontakt: Eva Kullenberg 0705-221 941

 

 

Vi tittar efter rovfåglar och gäss – 10 februari

Vinterfågelexkursion under ledning av Thomas Wallin. Ta gärna med kikare och matsäck. Datum: söndag 10 februari 2019 kl 10. Åter ca kl 13 Plats: Samling Nya Torg Kontakt: Thomas Wallin 070-644 96 60

 

Rädda – Rena – Rönne Å – torsdag 28 februari

En helkväll om nya sätt att bruka jorden som kan ge en ren Rönne Å och ett nytt levande landskap. Intressanta föredrag med insatta personer. Samarrangemang med Leader, LRF Skåne, SLU och Den Goda Jorden.

Datum: torsdag 28 februari kl 18-21

Plats: Ängelholms Stadsbibliotek Hörsalen

Kontakt: Peter Sylwan 0705-433 125, Anne-Marie Lindén 0704-045 269

 

Sri Lankas vilda vackra natur – tisdag 5 mars

Biologen/naturresenären Thomas Johansson ger oss en spännande beskrivning av Sri Lankas tropiska livsmiljöer och om naturvård i Runakandas regnskog. Det blir ett innehåll med växter och djur som ni sällan skådat. Bidrag till Friends of Biodiversities naturvårdsarbete tas varmt emot under kvällen hälsar Thomas.

Datum: tisdag 5 mars kl 19

Plats: Ängelholms Stadsbibliotek Torgrummet

Kontakt: Thomas LB Johansson 0708-388 325

 

Vandring med skräpplockning och ÅRSMÖTE

Med start utanför Folkets Hus går vi en promenad och rensar samtidigt upp skräp som annars till sist skulle hamna i våra vattendrag.

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet där vi bjuder på lättare förtäring.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

Datum: söndag 24 mars. Vandring kl 10. Årsmöte kl 11

Plats: Folkets hus, Doktorsgatan 2 (mitt emot sjukhuset)

Kontakt: Eva Kullenberg 0705-221 941